www.RugbySongs.net
 

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Dros ryddid collasant eu gwaed.

(Chorus)
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

(Second stanza)
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

(Chorus)

(Third stanza)
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymru mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

(Chorus)

The land of my fathers, the land of my choice,
The land in which poets and minstrels rejoice;
The land whose stern warriors were true to the core,
While bleeding for freedom of yore.

Wales! Wales! fav'rite land of Wales!
While sea her wall, may naught befall
To mar the old language of Wales.

Old mountainous Cambria, the Eden of bards,
Each hill and each valley, excite my regards;
To the ears of her patriots how charming still seems
The music that flows in her streams.

My country tho' crushed by a hostile array,
The language of Cambria lives out to this day;
The muse has eluded the traitors' foul knives,
The harp of my country survives.


EPIC Wales National ANTHEM V IRELAND SIX NATIONS RUGBY 2015